^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

   Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

Libratus

Podaruj 1%

Podaruj nam swój 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2015ROKU (WTOREK)

O GODZINIE 800 W SALCE GIMNASTYCZNEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

 

W roku szkolnym 2015/2016 nie uległy zmianom godziny dowozu dzieci autobusem, godziny odjazdów są takie same jak w zeszlym roku. 1 września 2015 roku dzieci dowożone autobusem przyjadą do szkoły  na 7.10.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPYTKOWIE

 

WAŻNE:

Uczniowie klasy pierwszej, drugiej i czwartej wszystkie książki i ćwiczenia ministerialne (bezpłatne)

będą mogli odebrać w szkole we wrześniu.

Książki i ćwiczenia z Religii do wszystkich klas będą do odebrania i opłacenia w szkole  we wrześniu.

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Oddział przedszkolny

0

-

„Tropiciele - trzylatek”

„Tropiciele – czterolatek”

„Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne”

WSiP

-

Religia

Przed-

szkole

-

„Pan Bóg kocha dzieci” – podręcznik

„Pan Bóg kocha dzieci” - ćwiczenia

Święty Wojciech

-

0

-

„Jesteśmy Dziećmi Bożymi” – podręcznik

„Jesteśmy Dziećmi Bożymi” - ćwiczenia

Święty Wojciech

-

I

-

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – podręcznik

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - ćwiczenia

Święty Wojciech

-

II

J. Doppke

Religia: Zeszyt ćwiczeń kl.II

ADVENTUS

-

III

J. Doppke

Religia: Zeszyt ćwiczeń kl.III

ADVENTUS

-

IV

-

„Jestem Chrześcijaninem” – podręcznik

„Jestem chrześcijaninem” - ćwiczenia

Święty Wojciech

-

V

J. Doppke

Religia: Zeszyt ćwiczeń kl.V

ADVENTUS

-

VI

J. Doppke

Religia: Zeszyt ćwiczeń kl.VI

ADVENTUS

-

Edukacja wczesnoszkolna

I

Krystyny Bielenicy, Marii Bury, Ewy Hryszkiewicz, Małgorzaty Kwil, Bogusławy Lankiewicz, Barbary Stępień, Joanny Winieckiej – Nowak

Elementarz XXI wieku

Nowa Era

 

 

 

 

724/1/2004

II

-

„Nasz elementarz”

podręcznik z MEN

+ „Nasze ćwiczenia”

 (IV części)

Nowa Era

-

III

S. Doroszuk

J. Gawryszewska

J. Hermanowska

Nasze „Razem w szkole” podręcznik kl.III,

Nasze „Razem w szkole” kl.III ćwiczenia

Nasze „Razem w szkole” Zajęcia komputerowe

WSiP

-

Przyroda

IV

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

 

„Tajemnice przyrody” – podręcznik

„Tajemnice przyrody cz. 1 i 2” - ćwiczenia

Nowa Era

399/1/2011

V

E. Kłos, E. Gromek

„Przyrodo witaj”

podręcznik +ćwiczenia

WSiP

-

VI

E. Kłos, E. Gromek

„Przyrodo witaj”

podręcznik +ćwiczenia

WSiP

-

Plastyka

IV

-

-

-

WSiP

-

533/2012

V

S.K. Stopczyk

Plastyka IV-VI

VI

S.K. Stopczyk

Plastyka IV-VI

Język angielski

0

M. Szpotowicz

M. Szuk-Kurpaska

„New Sparks – Plus Starter”

OXFORD

-

I

M. Szpotowicz

M. Szuk-Kurpaska

„Super Sparks 1” – podręcznik

OXFORD

638/1/2013/2015

II

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

Super Sparks 2

podręcznik+ćwiczenia

Oxford

638/2/2014

III

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

Super Sparks 3

podręcznik+ćwiczenia

638/3/2014

IV

P. Bowen

D Delaney

Team Up 1. Student’s Book

Team Up 1. - wersja podstawowa

Oxford University Press

682/1/2014/2015

V

C. Lawday

M. Hancock

Winners Plus 2

podręcznik+ćw

Oxford

285/2/2010

VI

C. Lawday

M. Hancock

Winners Plus 3

podręcznik+ćw

285/3/2010

Język polski

IV

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

„Słowa na start!” – część 1 podręcznik

„Słowa na start!” – część 2 podręcznik

„Słowa na start! Kl. 4” - ćw

Nowa Era

338/3/2013

V

A.Kania

B. Kwak

 

A. Stypka

„Czarowanie słowem” kl. V

Części 1-2

 

Ortografia w szkole podstawowej- ćw. dla klasIV-VI

WSiP

 

 

Wydawnictwo Oświata

561/2/2013

561/3/2013

VI

A.Kania

B. Kwak

 

A. Stypka

„Czarowanie słowem” kl. VI

 

 

Ortografia w szkole podstawowej- ćw. dla klasIV-VI

561/4/2014

 

 

Matematyka

IV

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

Matematyka z plusem 4

+ 2 zeszyty ćwiczeń wersja B (Arytmetyka, Geometria)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/1/2015/z1

V

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

Matematyka 5

+ 3 zeszyty ćwiczeń

340/2/2013

VI

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

Matematyka 6

+ 3 zeszyty ćwiczeń

340/3/2014

Historia

IV

G.Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” kl.4 – podręcznik

„Wczoraj i dziś kl.4” - ćwiczenia

Nowa Era

443/1/2012

V

R. Lolo

A. Pieńkowska

R.Towalski

„Historia wokół nas”+ ćw.

WSiP

434/2/2013

VI

R. Lolo

A. Pieńkowska

R.Towalski

„Historia wokół nas”+ ćw.

 

Muzyka

IV

M.Gromek

G.Kilbas

„I gra muzyka”

Kl. 4-6

Nowa Era

569/2012

V

U. Smoczyńska

K. Jakubczyk-Drążek

„Klucz do muzyki”

podręcznik bez ćwiczeń

WSiP

 

VI

U. Smoczyńska

K. Jakubczyk-Drążek

„Klucz do muzyki”

podręcznik bez ćwiczeń

 

Zajęcia techniczne

IV

-

-

-

-

V

L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla kl. IV-VI”

Nowa Era

295/2010

VI

L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla kl. IV-VI”

 

Zajęcia komputerowe

IV

Michał Kęska

„Lubię to!”

Nowa Era

583/m/2012

V

D. Kiałka, K. Kiałka

Informatyka Europejczyka

+ćwiczenia

Helion Edukacja

475/2/2012

VI

D. Kiałka, K. Kiałka

Informatyka Europejczyka+ćwiczenia

475/3/2012

 

 

Wyprawka 20115/2016

„Wyprawka szkolna” 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku -dofinansowanie przysługiwać będzie uczniom:

1)      rozpoczynającymnaukę w klasie III szkoły podstawowej i spełniającym kryterium dochodowe           574 zł. tj. którym przysługują świadczenia rodzinne,

2)      rozpoczynającymnaukę w klasie III szkoły podstawowej i nie spełniającym kryterium dochodowego -  z powodu trudnej sytuacji życiowej/losowej, tj.:

o    ubóstwo

o    sieroctwo

o    bezdomność

o    bezrobocie

o    długotrwała lub ciężka choroba

o    przemoc w rodzinie

o    niepełnosprawność

o    klęska żywiołowa lub ekologiczna

o    potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

o    bezradność   w   sprawach   opiekuńczo   -   wychowawczych   i   prowadzenie   gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

o    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

o    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

o    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

o   alkoholizm lub narkomania

o   zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

3)      rozpoczynającym naukę w klasie III, V, VI  szkoły podstawowej lub  naukę w klasie II lub III        gimnazjum  -  należącym do grupy  uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie                         o potrzebie kształcenia specjalnego, których nie dotyczy kryterium dochodowe -  słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją,              z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,  gdy jedną  z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Wnioskodawcą może być :

□         rodzic, prawny opiekun

□         rodzic zastępczy

□         nauczyciel

□         pracownik socjalny

□        inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych

Refundacja kosztów następi na podstawie imiennych faktur na ucznia lub rodzica.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach i Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Giżycku:

 

Szkoła Podstawowa w Spytkowie    - nr tel. 87 429 18 68

 

GZEAS w Giżycku                           - nr tel. 87 429 99 84

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

       Mijający rok szkolny przyniósł nam wiele powodów  do dumy. Nasi najmłodsi uczniowie rozwijali swoje umiejętności w powstałym  Przedszkolu „Smyk”, do którego uczęszczało 14 dzieci. Szóstoklasiści osiągnęli wynik średni na sprawdzianie  kompetencji, tj. 61 %, zajmując drugie miejsce wśród szkół z  gminy Giżycko, a tym samym szkoła osiągnęła 4  stanin w skali ocen egzaminu zewnętrznego. Dwie uczennice osiągnęły wysoki wynik  powyżej 80%. To Emilia Michałyk i Amelia Czarniecka. .

Sześcioro uczennic otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz stypendium motywacyjne za bardzo dobre wynik w nauce oraz wzorowe zachowanie.

 

Kl. IV – Natalia Wojciechowska, średnia ocen  5,27  zachowanie wzorowe

KL. V – Joanna Niewińska,5,27, zachowanie wzorowe; Julia Tokarz 5,18 zachowanie  wzorowe

Kl. VI – Amelia Czarniecka 5,36, zachowanie wzorowe; Emilia Michałyk 5,36, zachowanie wzorowe, Milena Mróz- 5,27 zachowanie wzorowe.

Średnia ocen w szkole wynosi  4,23.

    W ciągu tego roku w szkole dokonano wielu działań, aby wzbogacić  bazę szkoły, stworzyć uczniom i pracownikom lepsze warunki pracy. Takim działaniem była realizacja projektu systemowego pod nazwą "Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego". Drugi projekt realizowany przez szkołę pod nazwą „Eduscience”. Jest to jedno z największych przedsięwzięć edukacyjnych w Polsce z zakresu edukacji przyrodniczej prowadzone we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Projekt zapewnia  poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych  poprzez  pracę z tablicą interaktywną  oraz  transmisje internetowe  i  relacje video z prezentacjami naukowców z różnych stron kraju. Ponadto uczniowie naszej szkoły  przystąpili do programu Destination Imadzinejszon (DI), który  jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów.

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 odbyły się dwie dwudniowe wycieczki krajowe dla wszystkich uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły.

Nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawowa w Budrach dzięki, której nasi uczniowie uczestniczyli w bezpłatnej wycieczce do Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Kontynuujemy współpracę z ZUOK Spytkowo w zakresie edukacji ekologicznej.

 

Szkoła to nie budynek ani instytucja, o czym doskonale wiemy ale szkoła to ludzie, którzy z sobą współpracują nauczyciele, uczniowie, rodzice. Oby nigdy nie zabrakło chęci ani siły, by iść naprzód. 

Pielgrzymka Spytkowo - Licheń - Warszawa

                 W dniach 15-16.06.2015r. została zorganizowana pielgrzymka szkolna.W poniedziałek o godz. 5.30 rano grupa 48 osób ( uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostali uczestnicy) wyruszyła na pielgrzymkę. Po godzinie 14 dotarliśmy do Lichenia i udaliśmy się na gorący posiłek do domu pielgrzyma „ARKA”, po czym zakwaterowaliśmy się w w/w domu. O godzinie 16.00 uczestniczyliśmy we mszy świętej w Bazylice, gdzie zostaliśmy przywitani jako grupa pielgrzymów ze Spytkowa. Po eucharystii udaliśmy się na punkt widokowy, z którego mogliśmy podziwiać piękno całego Sanktuarium jego obejścia i okolice Lichenia. Po powrocie z wieży czekał na nas przewodnik, który przekazał nam wiele ciekawych informacji dotyczących Bazyliki jak i Lichenia. Następnie udaliśmy się na kolację. Potem był czas na małą rekreację. Po godz. 20.30 udaliśmy się do Bazyliki na apel Maryjny, a po godz. 22 uczniowie klasy V i VI udali się wraz    z opiekunem na spacer, aby zobaczyć Licheń „nocą”. Następnego dnia po śniadaniu udaliśmy się na Golgotę, aby wspólnie odprawić Drogę Krzyżową  i pomodlić się w kościele św. Doroty. Był czas na zakup pamiątek i skorzystanie z licheńskiego źródełka. Następnie udaliśmy się do Warszawy na Żoliborz, gdzie mogliśmy pomodlić się przy grobie oraz w sanktuarium bł. księdza Jerzego Popiełuszki oraz zwiedzić muzeum, które przedstawia bł. księdza Popiełuszkę jako męczennika za wiarę.  Po tych wydarzeniach udaliśmy się na gorący posiłek do domu pielgrzyma Amicus, a następnie autokar wyruszył w kierunku Spytkowa. Na miejsce dotarliśmy ok. godz. 21.30.

Uczestnictwo w takim wyjeździe jeszcze bardziej zintegrowało naszą małą społeczność wiejską i pokazało, że przy zaangażowaniu rodziców, uczniów  i nauczycieli oraz ludzi dobrej woli jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele.

Jarosław Gałęzowski

 

 

PIKNIK RODZINNY

22 czerwca przy pięknej, słonecznej pogodzie odbył się Piknik rodzinny w naszej szkole .Dzieci z rodzicami uczestniczyli w wielu przygotowanych na ten dzień atrakcjach. Imprezę rozpoczęło przedstawienie w jęz. angielskim pt. Kopciuszek” przygotowane przez klasę II i III. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wiersz i piosenkę o tematyce rodzinnej, a Paulina Taraszkiewicz z klasy III zachwyciła wszystkich swoją zręcznością dając mały pokaz  swoich umiejętności.  Następnie wszyscy uczestnicy pikniku udali się na „angielskie” śniadanie zorganizowane na świeżym powietrzu. Posileni pożywnymi potrawami wszyscy oddali się wesołej zabawie.  W trakcie pikniku odbył się mecz piłki nożnej rodzice kontra dzieci, zabawy integracyjne, malowanie buziek, malowanie portretów swoich pociech, konkurs „Czy znam swoje dziecko?” Impreza zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Radość na twarzach i dzieci i dorosłych świadczy o tym, że impreza była udana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festyn Kochamy Mazury

W piękną, słoneczną, czerwcową niedzielę (14.06) na Plaży Miejskiej w Giżycku odbyła się III edycja Festynu Kochamy Mazury. Zapanowała tam radosna atmosfera zabawy.

Nasza szkoła tak jak w ubiegłym roku przygotowała na ta okazję moc atrakcji dla całej rodziny.  Goście mogli uczestniczyć w różnorakich konkurencjach, m.in. turniej rozgrywek gier planszowych, koło fortuny, tworzenia ekozabawek, ozdabiania balonów, malowania krajobrazu mazurskiego oraz malowaniu twarzy. Na najbardziej uzdolnionych i wytrwałych czekały atrakcyjne nagrody tj.  wauchery do Największego na Mazurach Parku Linowego Wiewióra, karnety na basen, kręgielnie oraz pyszne słodkości.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przybyli na festyn.

Mamy nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym festynie. Do zobaczenia.

 

Inegracyjna spartakiada sporowa "Sport to zdrowie"

W poniedziałek 15 czerwca 2015r. w godz. 9.00- 11.00, w hali sportowej ZSz nr 1 w Giżycku odbyła sięVII Integracyjna Spartakiada Sportowa "SPORT TO ZDROWIE!" organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - " Podaruj dziecku radość" we współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku i Urzędem Miejskim w Giżycku- fundatorem nagród. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście z wielu placówek: dzieci z IV grupy integracyjnej z Przedszkola Miejskiego nr 1, uczniowie  SOSW , uczniowie klas I- VI i I a, b Gimnazjum  Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku- podopieczni Stowarzyszenia, oraz my uczniowie Szkoły Podstawowej w Spytkowie (Michał, Aniela i Wiktor). Przez dwie godziny rywalizowaliśmy w różnych konkurencjach sportowych, oraz tańczyliśmy przy muzyce. Na koniec zmęczeni, zadowoleni ale i dumni z wywalczonymi złotymi medalami, pucharem i upominkami wróciliśmy do  szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Dnia 30.05.2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Spytkowie wraz z nauczycielami uczestniczyli  w X Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym organizowany przez Caritas Diecezji Ełckiej, który odbył się na Placu Jana Pawła II w Ełku. Piknik „ Bądźmy razem” ma już 10 lat. Festyn jest wyjątkową akcją, podczas której organizatorzy dążą do spełnienia wielu dziecięcych marzeń. Jest to też szczególna okazja do refleksji nad życiem rodzinnym
 i działaniami skierowanymi na rzecz rodzin

Uczestniczyliśmy w uroczystej Maszy Świętej, której przewodniczył J. E. Ks. Biskup Jerzy Mazur. Po Eucharystii miało miejsce uroczyste otwarcie festynu i pierwsze losowanie nagród ufundowane przez sponsorów. Do dyspozycji dzieci były dmuchane zamki i zjeżdżalnie, trampoliny, namioty z zabawkami, konkursy sportowe itp.  Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku organizowali konkursy edukacyjne  oraz pokazy sprzętu policyjnego i strażackiego. Był również zorganizowany Kącik Malucha, w którym najmłodszym malowano twarze oraz były prowadzone zabawy animacyjne z wykorzystaniem muzyki. Patronem Strategicznym Festynu była Biedronka, która przekazała najmłodszym paczki. Było również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Działalność Misyjna w Kościele”, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły. Pogoda dopisała i nastroje sprawiły, że bawiliśmy się bardzo dobrze na festynie. Po godz. 16 powróciliśmy do swoich domów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie